Smågris
Norske husdyrprodusenter har i flere år ventet på nytt regeverk for lagring av hudyrgjødsel og krav til spredeareal. 20 mars 2024 ble det sendt ut på høring.

I flere år har husdyrpodusntene i Norge ventet på at der skulle komme nye krav til spredeareal, spekulasjonene har gått høyt om hvilke krav som ville komme og hvilke konsekvenser dette ville kunne få . 20 mars 2023 ble forslaget sendt ut på høring.

Forslaget som er sendt ut kan leses her . Forskrift om lagring og bruk av gjødsel og plantenæring (regjeringen.no) 

Det som nok vil på virke flertallet av bønder mest er kortere spredetidspunkt, 1 sept er foreslått som siste frist for utkjøring og det andre er  redusert fosforgjødsling.

Jæren Bigass Tranemyr Gård
Siste frist 1. september

Departementet foreslår å sette 1 september som siste frist for spredning av husdyrgjødsel og det er ett krav at der er eller etableres plantevekst etter siste spredning. For mange husdyrprodusenter , spesielt de med svin vil det kunne bety at lagerkapasiteten må økes. For en svineprodusent som dyrker korn, poteter eller grønnsaker betyr det at en bør ha en lagerkapasitet på 12mnd.  Dersom en rekker å så høstkorn før 1 september kan en klare seg med mindre lagerkapasitet.

Tak Voll
Krav om tildekking

Krav om tildekking av gjødsellager for svinegjødsel er foreslått i det nye regelverket. Dette kan gjøres ved å montere tak på tanken eller ved å etablere ett flytelag med halm.

For biorest foreslås det ett aboslutt krav om tak over lager for biorest.

Biorest
Mindre fosfor

I forslaget som nå er sendt ut på høring foreslås det en gradvis nedtrapping i tillatt mengde fosfor og forskjellig krav etter hvor i landet det er, samtidig åpnes det for å bruke mer fosfor en det som er standard dersom en kan dokumentere behovet.

For en del bruk spesielt i Rogaland og på Vestlandet betyr det en må skaffe seg mer sprederareal eller redusere mengden fosfor i gjødselen.

Om Jæren Biogass
Olav Røysland er daglig leder av Jæren Bigass AS

Jæren Biogass leverer produkter og tjenester knyttet til produksjon av biogass.

  • Tak til gjødselskummer
  • Flyttbare ståltanker
  • Flyttbare MESH-tanker
  • Biogasslager
  • Flytedekker
  • Separatorer
  • Reservedeler

Jæren Biogass bistår med beregninger, planlegging og montering av tak til gjødselkummer.

Ta kontakt på telefon:
+47 900 24 323 eller
på e-post:
post@jaerenbiogass.no