Bruk av biorest som dyrkingsmedie

Uttak av torv medfører betydelige utslipp av klimagasser.  Det er et uttalt mål fra myndighetene å begrense og stoppe bruken av torv i løpet av de neste årene. Jæren Biogass har arbeidet mye med utprøving av biorest som dyrkingsmedie.  Resultater i forsøk og kommersiell dyrking av blomster og bær er svært gode.

Kommunevåpen Klepp Kommune

Dyrking av blomster i biorest startet Jæren Biogass opp forsøk med i 2018. I dag dyrkes det aller meste av blomster hos Olav Røysland i biorest. Kommunevåpenet til Klepp som består av lobellia og sanvitalia. Hvert år lages to varianter til Klepp Kommune.  De  første blomstene er stemorsblomster som er klar til 1 april.  Midt på sommeren byttes blomstene ut, da kommer lobellia og sanviatlia.

Biorest
Bioresten hygieniseres før den brukes

For å hygienisere bioresten legges den i ranker som vendes minst en gang hver uke i 5 uker. Bioresten oppnår raskt en temperatur på 55-60 grader.  Dette komposterer og hygieniserer bioresten slik at en stor del av skadelige organismer og ugressfrø fjernes. Komposteringen modner og bioresten slik at den er ett yppelig vekstmedie for små planter.

Jordbærplanter

Jordbærplanter klar for innsetting i tunneller.

Jordbær plantes fra mars til utgangen av mai. Dette gir en jevn produksjon av bær hele sommeren. Plantene som benyttes er for det meste ventebedsplanter som er jordbærplanter som er laget for ett år siden. De ligger nedfrosset med vinteren og når de tines og plantes begynner de og vokse med en gang. De kalles også 60 dagers planter siden de gir bær ca 60 dager etter planting.

Også politikere kommer innom for å lære om biogass og smake på både jordbær og bringebær