Separatorer til gjødsel og biorest

Gjødselseparatorer eller skruepresser som de også kalles er en enkel måte å ta ut tørrstoff fra gjødsel, biorest, avfall fra slakterier eller andre produkter en ønsker å klemme væske ut av. Prinnsippet er enkelt, det som skal separeres mates med en skrue gjennom sepratoren, ett filter utenpå skruen slipper væsken ut og tøørstoffet kommer ut i andre enden. Mottrykket som oppstår i enden på separatoren gjør at væsken presses gjennom filteret, og mottrykket avgjør hvor tørt den tørre fraksjonen blir.
Separator MS 100
jaeren-biogass-separator-me-100

MS 100 egner seg til svinegjødsel, storfegjødsel  og biorest.

Tørr fraksjon
MS100 kan produsere tørrstoff med  20-35% tørrstoff.

Væske fraksjon
MS100 kan leveres med filter fra 0,25mm-1,0mm . Valg av filter er etter hva en skal bruke væskefraksjonen til og hvor stor kapasitet en ønsker å ha på separatoren. Ett fint filter gir lavere kapasitet men tørrere tørrstoff og motsatt med ett grovt filter.

MS100

  • 4 kW
  • 230v/400v
  • 6 – 30 m3 / h
Separator MS 250
Jæren Biogass leverer separator MS 250 fra Segales

MS 250 er en kraftig separator for mellomstore og store husdyrbuk, velegnet til alle typer gjødsel og borest. MS250 er også en velegnet separator for å lage sitt eget strø, Green Beddding.

Tørr fraksjon
Tørrstoffinnholdet i den tørre delen kan justeres fra 20% – 35% litt avhengig av hva slag gjødsel som separeres og hvor tørt en ønsker å ha tørrstoffet. En kan justere mottrykket på separatoren eller bytte filter for å endre tørrstoffinnholdet. Skal en bruke separtoren til å lage strø med bør en ha ett fint filter for å presse ut mest mulig væske.

Væske fraksjon
Filteret i separatoren avgjør hvor store partikkler som kommer i væskedelen. Filteret kan være fra 0,25mm – 1,0mm .

MS250

  • 5,5 kW
  • 230v/400v
  • 10 – 40 m3 / h
Separator MS 300
Jæren Biogass leverer separator MS 300 fra Segales

MS 300 er en stor og kraftig separator som egner seg til de fleste oppgaver der en har behov for å presse ut væske, husdyrgjødsel, biorest, slakterier eller andre oppgaver. Den er også velegnet til å lage eget strø, Green Bedding. MS300 har stor kapasitet og kan levere tørrstoff med høyt tørrstoffinnhold.

Tørr fraksjon

Tørrstoffinnholdet kan justeres fra 20% opp mot 40%. Valg av filter og mottrykk på skruen avgjør tørrstoffinnholdet.

Væske fraksjon
MS300 kan leveres med filter fra 0,25mm – 1,0mm alt etter hvor mye partikkler en ønsker i væsken og hvor høyt tørrstoff en vil ha på den tørre fraksjonen.

MS300

  • 7,5 kW
  • 690/400v
  • 15-60 m3 / h

Ofte stilte spørsmål om separtorer

En separator er velegnet til storfe, svinegjødsel, biorest og andre ting som er pumpbart og har litt struktur.

Konsistensen til det som pumpes inn er viktig, god omrøring slik at det er en homogen masse som mates inn har stor betydning for en effektiv separering. Pumpen som benyttes til innmating bør ha dobbel kutting slik at en ikke riskerer at der kommer store partikkler inn i separatoren. Hvor høyt tørrstoffinnhold en ønsker på den tørre fraksjonen har betydning for kapasiteten. Høyt tørrstoffinnhold betyr som oftest lavere kapsitet.

Et anlegg som er godt planlagt og sammensatt vil kunne kjøre automatisk. Der er følere på separatoren som registrere dersom den ikke separerer slik den skal og en kan bygge ett anlegg slik at der er følere som regulerer pumper og belter som frakter bort tørrstoffet.