Tank av plastbelagte galavniserte
plater med PVC duk

En flyttbar ståltank fra Genap er en rimelig og enkel måte å øke lagerkapasiteten på. Tanken er spesielt velegnet som lager for vann og avrenningsvann fra veksthus. Det er ikke nødvendig med et betongfundament. Tanken kan installeres på egnet, komprimert og bærende underlag. Den kan dekkes til med et flytedekke. En flyttbar ståltank kan leases.

Ståltanker fra 32 m2 til 2500m3
Flytedekke til ståltank
Luke i flytedekke
Flyttbar ståltank

Tanken er laget av varmgalvaniserte stålplater som er belagt med polyurtanbelegg. Tanken er ideel for montering på områder med lav bærekapasitet. En ståltank kan demonteres og flyttes eller selges dersom behovet endrer seg.

Bruksområder

Velegnet til lagring av vann til vanning og oppsamling av vann hos gartnerier.

Tanken kan brukes til å lagre vann til tørre perioder og utstyres med flytedekke for å holde vannet rent. På mindre tanker med tilstrekkelig bæreevne kan en også montere ett oppspent tak.

En kan montere rør for fylling og tømming gjennom bunn eller over toppen.

Kapasitet

Diameter på tanken kan være opptil 32m som har en kapasitet på 2500m³.

Enkel montering

Det er ikke nødvendig å støpe bunnplate eller ringmur. Tanken kan graves ned 0,8-1,6m og settes på betongheller. Den er enkel å bygge og kan monteres uten bruk av krane.

Solid duk – tåler organiske væsker

Folien som duken er laget av er 1mm Fecatex PVC i bunnen og Genatex 850 forsterket PVC i sidene. Dette er folie som er laget for å tåle organiske væsker.

Sertifisert av KIWA

Tanken tilfredstiller europeiske krav til oppbevaring av slam og er sertifisert av KIWA.

Tekniske spesifikasjoner
  • Vegg høyde 3,0 meter, hvorav 0,5 meter graves ned.
  • Innerveggen er beskyttet med svart HDPE-plate på 1,5 mm.
  • Kapasitet fra 194 til 2500 m3
  • Bruk av stål av høy kvalitet; slitesterke galvaniserte metalldeler
  • Duk laget av (Komo-Kiwa-sertifisert) PVC-membran
  • Komo-Kiwa-sertifikat K108076 i henhold til BRL 2342.
Tilvalg
  • Rør for fylling/tømming gjennom bunn eller topp
  • Flytedekke med luker etter eget ønske
  • Sikkerhetsventil for stenging under bakken
  • Barduner for sikring mot vind

OBS – må avtales ved bestilling

Ofte stilte spørsmål om ståltanker

Tanken bør graves ned minst 50cm for å sikre den for vind når tanken er tom. Dersom den monteres oppå bakken må den skjermes for vind eller sikres på annen måte.

Tanken monteres på ett plant underlag uten skarpe stener, ved behov kan en legge PVC plater under bunnen for å hindre skade på duken.

Tanken er tilnæmet vedlikeholdsfri.

Der er 10 års garanti på duken og tanken. Dersom tanken brukes til gjødsel gjelder ikke garantien for stålplatene.

Ståltanken kan brukes som gjødsellager men vi anbefaler det ikke på grunn av fare for korrusjon på stålplatene. Til gjødsel anbefaler vi Mesh tank som har en mye bedre lufting mellom duk og stålnett slik at det lettere tørker opp.

Montering av ståltank- se video under