Hvilket tak passer for ditt formål?

Det er flere forhold du bør vurdere når du skal velge tak eller overdekning av gjødselkum/gjødsellager på gården. Et tak bidrar til  økt lagerkapasitet slik at du kan bruke husdyrgjødselen når det er best for planteproduksjonen. Da trenger du mindre kunstgjødsel. I tillegg – mindre tap av nitrogen til luft som ammoniakk. Et tak levert av Jæren Biogass tilfredsstiller kravene til tildekking av gjødsel og biorestlager. Et tak er også effektivt mot lukt og flueplager.
Tak til gjødselkummer fra Jæren Biogass

Ett tak fra Jæren Biogass er tilskuddsberettiget. Du kan få tilskudd til tett dekke på eksisterende gjødsellager og tilskudd til nye gjødsellager. Du kan få maksimalt 25% av kostnadsoverslaget og maksimalt kr. 200 000,-. En kan søke om tilskudd gjennom Innovasjon Norge eller SMIL. Det lokale landbrukskontor kan gi mer informasjon om hva som er mest aktuelt.

Flytedekke til ståltank
Flytedekke til lagertanker

Et flytedekke vil redusere utslipp av gasser og oppfylle krav om tildekking ved oppbevaring av gjødsel/biorest. Flytedekke kan brukes på alle runde tanker og flyter direkte på toppen av gjødselen eller væsken. Flytedekke er en løsning for tanker som ikke er sterke nok for ett tak montert på sentersøyle