Jæren Bigass Tranemyr Gård

Miljø – Økonomi – Teknologi

Fremtidens krav til klima og miljø er et hovedfokus

Olav Røysland ønsket å finne en ny måte å produsere varme i grishuset sitt, samtidig ville han finne en måte å redusere miljøbelastningen med husdyrproduksjon. Det resulterte i i ideen om å nytte egen husdyrgjødsel i produksjonen av biogass. I 2016 startet Jæren Biogass med produksjon i anlegget på Jæren, nærmere bestemt på Voll i klepp kommune. Nå leverer Jæren Biogass utstyr, deler og teknologi til kunder som satser på biogassanlegg i hele Norge.

Effektivitet–Lønnsomhet–Utvikling

Vårt mål er å sikre langsiktig lønnsomhet og samtidig ivareta viktige miljøhensyn

Investeringer i ny teknologi kan være omfattende når det gjelder tid, penger og kompetanse. Grundig kartlegging og planlegging av prosjektet er avgjørende. Like viktig er det å prioritere ressurser til prosjektledelse og oppfølging.  Et solid forarbeid er det beste utgangspunkt for god kvalitet på gjennomføring og ferdigstillelse.

Gjennomsnittlig ressursbruk på nye prosjekter

Kartlegging og planlegging 30%
Prosjektledelse og oppfølging 20%
Gjennomføring og ferdigstillelse 50%

Utprøving av utstyr

Utprøving av utstyr

Jæren Biogass har gjennom flere år testet ut utstyr for behandling av gjødsel og biorest. Å finne enkle metoder for å redusere næringsinnholdet i gjødsel har vært ett viktig område med spesiellt fokus på fosfor og spredearealsproblematikken.

Forsøk med biorest