Laguner for gjødsel eller vann

Laguner er en enkel, rask og rimelig måte å etablere ekstra lagerkapasitet for vann eller husdyrgjødsel. De leveres etter de mål og størrelser en måte ønske. Laguner er vedlikeholdsfrie, har stor kapasitet og  lang levetid. 
Montering av flytedekke
Flytedekke til lagune
Tilpasses ditt behov

Laguner leveres etter de mål og størrelser en måte ønske.

Vedlikehold

Laguner er vedlikeholdsfrie og har lang levetid. PVC duken som brukes er Fecatex 1mm i bunn og Genatex 1000 i sidene.

Sertifisering

Begge dukene som benyttes er KIWA sertifisert for oppbevaring av husdyrgjødsel.

Flytedekke på lagune

Det kan monteres flytedekke på laguner slik at de oppfyller krav til lagring av biorest og gjødsel.

Fjerner regnvannet

Det monteres en automatisk pumpe på flytedekket slik at regnvann pumpes bort.

Solid med løsning for gassdannelse

Flytedekket er laget av Genatex 850 forsterket PVC folie. Under flytedekket er der montert flytere med rør slik at gassdannelse ikke kan løfte flytedekket opp. På sidene er der påsveist lommer som der legges ballast i slik at flytedekket holdes stramt selv ved lavt væskenivå i lagunen.

Luker

Luker plasseres etter ønske.

Ofte stilte spørsmål om laguner

Laguner kan brukes til å lagre alle typer væsker, valg av PVC duk tilpasses etter hva som skal lagres i lagunen. Den er også svært velegnet som lager for avrenningsvann i veksthus.

Når en graver ut til lagunen bruker en massen som graves ut til å bygge opp vollen rundt lagunen, slik at en ikke behøver å kjøre bort masse. Ønsker en å fjerne lagunen senere er det bare å tømme den, fjerne PVC duken og fylle tilbake massen.

Der kan monteres flytedekke på en lagune slik at den oppfyller krav til tildekking.
Flytedekket kan utstyres med luker for miksing eller pumping.

Forarbeid/grunnarbeidet er utbygger selv ansvarlig for. Lagunen må bygges i forhold til dagens forskrifter i henhold til drenering til inspeksjonskum og gjerde.

Se montering av lagune i videoen under