Dobbelt membrantak

overdekning av biogassreaktor
Fakta om dobbelt membrantak

Dobbel membrantak brukes for å samle opp og lagre gass på en biogassreaktor eller de kan monteres som frittstående gasslager montert på betongplate.

Forarbeid og tilrettelegging

Reaktoren må være være forberedt for montering av dobbelt membrantak. Siden taket festes i toppen på tanken/elementene bør tanken være så rund som mulig og toppen jevn slik at det er mulig å få en trett forbindelse mellom tank og membrantak.

Tilfredsstiller tekniske krav

Dobbel membrantak fra Genap tilfredstiller alle krav for oppsamling og lagring av biogass. De leveres med ventiler for over/undertrykk samt vifte for å holde jevnt trykk på biogassen.

Tilpasses ulike behov

Membrantak kan leveres i alle størrelser og den utforming en måtte ønske

Ofte stilte spørsmål om membrantak

Ett dobbelt membrantak er egentlig to tak. Det innerste samler opp gassen og det ytterste som en ser holder oppe trykket på gassen. Mellom de to takene er der kun luft. En vifte blåser luft inn mellom takene slik at der er ett konstant trykk på ca 10mmbar. Det innerste taket beveger seg opp og ned alt etter hvor mye gass der er inne i tanken.

På en etterreaktor trenger en ikke å bruke ett dobbelt membrantak, her kan en bruke ett enkelt membrantak og koble det sammen med biogassreaktoren. Da vil dobbelt membrantaket på biogassreaktoren handtere svingningene i gassproduksjonen og holde ett jevnt trykk.

Dobbelt membrantak lages etter diameter på reaktoren, formen på taket er en kule men en kan velge hvor stor kulen skal være.