Fylling og tømming av tank

System for fylling og tømming gjennom bunnen. Alle typer tanker kan utstyres med rør og ventiler for fylling og tømming gjennom bunnen. Legger en litt fall mot bunnventilen er det enkelt å få tømt tanken.
Bunnventil
Bunnventil i midten av tanken

I midten av tanken monteres en bunnventil som kobles på et 200mm PVC rør som ligger nedgravd under tanken. Bunnventilen sveises fast til PVC duken slik at en får en tett og sikker forbindelse. I en betongtank kan bunnventilene støpes fast i bunnen. 

Bunnrør med sikkerhetsventil
Nedgravd sikkerhetsventil

Bunnventilen er koblet til ett 200mm rør som går til utsiden av tanken. På utsiden monteres en sikkerhetsventil som kan stenges om vinteren og ved behov ellers.

Rør for fylling og tømming gjennom bunnen
Fylle/tømme stasjon

På utsiden av tanken monteres ventiler og koblinger. Her er også betjening av sikkerhetsventil og en plasttank for å samle spill ved av og påkobling av slanger

Ofte stilte spørsmål om å fylle fra bunn eller topp

Ett rørsystem for fylling og tømming gjennom bunn er svært velegnet på flyttbare tanker. da slipper en slanger og rør over toppen. Men det passer og bra til betongtanker.

Rør og ventiler er laget for å tåle gjødsel. Alt som er montert under bakken er PVC. På utsiden er en nedgravd sikkerhetsventil som stenges om vinteren eller når det er behov.

Vi kan levere med den type kobling som ønskes.

For å hindre søl ved av og påkobling av slanger, monterer vi en ekstra ventil og en liten plasttank slik at en kan la det som står i slangen til pumpevognen renne ned i plasttanken før en kobler slangen av. Når en starter å fylle neste gang suger en opp det som er i plasttanken først.