Kjetil Slettebø 1
Jæren Biogass har montert tak på en 20,5 m gjødseltank hos Kjetil Slettebø i Bjerkreim

Foreskrift om husdyrgjødsel – § 10. Krav til lagring av gjødsel
«Lager for flytende gjødsel skal ha tette konstruksjoner i golv, vegger, porter, luker, uttappingsrør, spjeld m.m. slik at gjødsel/urin ikke renner ut, jf. også § 8. Landkummer skal i tillegg utstyres med tak eller flytende dekke. Gjødseldammer skal ha tett bunn. I gjødselgrop for sau og gjødselrenne for pelsdyr mv. skal bunn, sider og port være tette.

Gjødselkum med vegg som når mindre enn 1,5 meter over terreng, og gjødseldam, skal ha gjerde slik at samlet høyde fra terreng til toppen på gjerde er minst 1,5 meter. Kumvegg som når mer enn 1,5 meter over terreng, skal ha klatreavviser på toppen. Gjødselkum og landkum skal utstyres med innvendige stigetrinn eller andre redningsinnretninger.» (utdrag fra gjeldene lovverk, Forskrift om husdyrgjødsel)

Nye forskrifter er under behandling, og trolig vil det stilles strengere krav til utslipp. For å innfri kravene vil det være nødvendig å montere et godkjent tak som kan dokumentere utslipp av gjødselgasser på gården.

Ta kontakt dersom du har gjødselkummer uten godkjente tak.

Bilder fra montering av tak på gjødseltank hos Kjetil Slettebø
Om Jæren Biogass
Olav Røysland er daglig leder av Jæren Bigass AS

Jæren Biogass leverer produkter og tjenester knyttet til produksjon av biogass.

  • Tak til gjødselskummer
  • Flyttbare ståltanker
  • Flyttbare MESH-tanker
  • Biogasslager
  • Flytedekker
  • Separatorer
  • Reservedeler

Jæren Biogass bistår med beregninger, planlegging og montering av tak til gjødselkummer.

Ta kontakt på telefon:
+47 900 24 323 eller
på e-post:
post@jaerenbiogass.no