Utstyr som tar vare på klima og miljø

Vårt fokus er å levere utstyr som tar vare på næringstoffer og sikrer bærekraftig bruk. For behandling av gjødsel og biorest leverer vi miksere, pumper, filter og separatorer. Ved lagring av gjødsel, biorest, avløpsvann, drikkevann eller andre væsker har vi ulike løsninger med tanker og overdekkinger som hindrer utslipp til luft og til vann.

FER er mobil mikser for større oppgaver. Har propellomrører.
Elektriske miksere

Mobile miksere finnes i flere utgaver.  For svin er der 2 utgaver. En kan en kobles til vann, noe som er til stor hjelp dersom der er lite væske der en skal mikse.  En modell er beregnet til storfe og krever 30mm spalteåpning . For de mer krevende oppgaver leveres propellomrører.

jaeren-biogass-separator-me-100
Separatorer

Gjødselseparatorer, eller skruepresser som de også kalles, er en enkel måte å ta ut tørrstoff fra gjødsel, biorest, avfall fra slakterier eller andre produkter en ønsker å klemme væske ut av.  Det som skal separeres mates med en skrue gjennom sepratoren, ett filter utenpå skruen slipper væsken ut og tørrstoffet kommer ut i andre enden.

Rør for fylling og tømming gjennom bunnen
Fylling og tømming av tank

Alle typer tanker kan utstyres med rør og ventiler for fylling og tømming gjennom bunnen. Det krever at det er en bunnventil i midten av tanken. I tillegg må det monteres en sikkerhetsventil på utsiden.